Marc Swyngedouw

Marc Swyngedouw

Contact

marc.swyngedouw@telenet.be

Reacties (0): onder elk bericht - mogelijkheid tot reacties afgezet. Geen zin in 'trollen'.

Voor de campagne gemeenteraad kies categorie:
VERKIEZINGSCAMPAGNE 14/10/18

De (misplaatste) studie-ijver van het Antwerpse stadsbestuur

Standpunten en opiniesGeplaatst door Marc 03 jul, 2018 22:56:02

‘Antwerps stadsbestuur misbruikt systematisch onderzoek om beleid te legitimeren’

Het Antwerpse stadsbestuur fabriceert zelf zogenaamde onderzoeken en negeert informatie die niet in het kraam past, zegt professor politicologie en SP.A-kandidaat in Antwerpen Marc Swyngedouw.

Door Simon Demeulemeester Knack 04.0.2018

‘De Antwerpse coalitie van burgemeester Bart De Wever (N-VA) maakt systematisch misbruik van onderzoeksgegevens om haar beleid te legitimeren in plaats van er haar beleid op te baseren.’ Dat schrijft professor politieke sociologie Marc Swyngedouw (KU Leuven) in een opiniestuk op Knack.be. Hij fileert vier strategieën waarmee de Antwerpse coalitie van N-VA, Open VLD en CD&V ‘bevindingen uit onderzoek naar haar hand zet’. Swyngedouw, in oktober ook kandidaat op de SP.A-lijst in Antwerpen, zag dat bijvoorbeeld gebeuren in nasleep van de Berber-rel in 2015. De Wever had Berbers een gesloten groep genoemd ‘met veel wantrouwen tegenover de overheid’ en ‘zeer vatbaar voor het salafisme’. Vier dagen daarna worden er twee rapporten aangemaakt via de Studiedienst Stadsobservatie (SSO), de databank van de stad Antwerpen die nog door De Wevers voorganger Patrick Janssens (SP.A) in het leven is geroepen. ‘Die SSO is een schitterend gemaakte databank, vol degelijke, betrouwbare en publiek toegankelijke gegevens over de stad Antwerpen,’ zegt Swyngedouw. ‘Wat het echter niet is, is een machine waar je snel-snel cijfers kan laten uitrollen om je gelijk te halen.’ Net dat is er gebeurd, meent Swyngedouw. ‘Die twee rapporten werden gelanceerd als “de cijfers achter de racisme-rel van De Wever”. Maar nérgens staat daarin specifieke informatie over Berbers. Wel over “Marokkanen”, “allochtonen” of “Noord-Afrikanen”. Daarnaast wordt uit die rapporten ook informatie genegeerd of zelfs weggeknipt – toevallig zaken die niet sporen met De Wevers visie. Die rapporten zijn dus gewoon fake news.’

Iets gelijkaardigs zag Swyngedouw gebeuren toen het Antwerpse district Borgerhout begin dit jaar negatief in het nieuws kwam wanneer uit een ‘gebiedsscan’ van de politie en de dienst Maatschappelijke Veiligheid moest blijken dat de illegale economie er groter is dan de legale. Swyngedouw: ‘Dat rapport was opgesteld door de politie en de dienst Maatschappelijke Veiligheid: beiden diensten die onder De Wevers bevoegdheid vallen. Organisaties die ook waardevolle informatie hebben, zoals de kerkgemeenschappen, de jeugdwerking, de Centra Algemeen Welzijn en Kind & Gezin, werden niet bevraagd. Die gebiedsscan was dus absoluut geen extern, laat staan wetenschappelijk of onafhankelijk onderzoek.’ Bovendien, zo benadrukt Swyngedouw, kan je uit het rapport niet afleiden wie gezegd heeft dat de illegale economie in Borgerhout groter is dan de legale, wat als het grote nieuws uit het rapport op de voorpagina van De Gazet van Antwerpen prijkte. ‘Dat kan evengoed een buurtwachter zijn als de procureur des konings.’ De werkwijze resulteert in een eenzijdig rapport, vindt Swyngedouw: ‘De slechte verhouding tussen de politie en de jongeren in Borgerhout wordt exclusief toegeschreven aan “machogedrag, intimidatie en groepsdruk” van de etnisch-culturele bevolking. Geen woord over bijvoorbeeld etnisch profileren door de politie. Helemaal onbegrijpelijk is het dat een hoopvolle vaststelling uit de gebiedsscan wordt genegeerd, namelijk dat de geregistreerde criminaliteitscijfers in Borgerhout Intra Muros globaal genomen lager zijn dan het stedelijke gemiddelde. Enkel voor drughandel ligt het aantal vaststellingen iets hoger.’ Swyngedouw concludeert dat de studie moest dienen als onderbouwing van de war-on-drugs van N-VA en haar voorstellen in de strijd tegen radicalisering. Nochtans kon er een compleet andere conclusie getrokken worden uit het rapport, zegt hij. ‘Die illegale economie en drugshandel zijn in handen van enkele families stelt het rapport. Je kan dus ook besluiten dat de politionele en gerechtelijke instanties falen om een beperkte groep van bewoners effectief te vervolgen.’

Gevraagd naar een reactie, laat de woordvoerder van Bart De Wever weten ‘er akte van te nemen dat volgens de heer Swyngedouw de externe academici, het Openbaar Ministerie, de Federale Gerechtelijke Politie en het Arbeidsauditoraat, die hebben meegewerkt aan de gebiedsscan, geen onafhankelijke instanties zijn.’ Op de vragen of het niet vreemd is dat de rapporten van de SSO niets zeggen over Berbers en of de gebiedsscan van Borgerhout niet waardevoller was geweest met ook extra input wenste de woordvoerder niet in te gaan.

Volgens Swyngedouw lijkt het erop dat het Antwerps stadsbestuur het ‘post-truth-tijdperk in de politiek omarmd heeft’. ‘Onderzoek dient niet om licht in de duisternis te brengen, maar om bedenkelijke uitspraken recht te praten of reeds beslist beleid door te drukken.’ Spreekt hier niet eerder de SP.A-kandidaat dan de professor? Wetenschappers beklagen zich er al van ver voor De Wevers burgemeesterschap over dat hun onderzoek soms bijzonder creatief gebruikt wordt door politici. Swyngedouw schudt het hoofd. ‘Ik heb veel beleidsvoorbereidend onderzoek gedaan, voor veel coalities en beleidsniveaus. Soms deden politici veel met onze resultaten, soms minder of zelfs niks. Maar de systematiek waarmee deze coalitie misbruik maakt van onderzoeksgegevens, dat heb ik nooit meegemaakt. Al helemaal nieuw is het om te moeten vaststellen dat politici het ómgekeerde beweren van wat uit onderzoek blijkt en dat ze hun eigen diensten zelf “rapporten” laten fabriceren die uitspraken of beleid moeten ondersteunen. Dat is ongezien.’

Lees de opinie op Knack.be/swyngedouw  • Reacties(0)//www.marcswyngedouw.be/#post16