Marc Swyngedouw

Marc Swyngedouw

Contact

marc.swyngedouw@telenet.be

Reacties (0): onder elk bericht - mogelijkheid tot reacties afgezet. Geen zin in 'trollen'.

Voor de campagne gemeenteraad kies categorie:
VERKIEZINGSCAMPAGNE 14/10/18

Open brief aan de schepen van Onderwijs (3/4): Waar blijven de extra leerkrachten?

Verkiezingscampagne 14/10/18Geplaatst door Marc 11 okt, 2018 11:11:17

WAAR BLIJVEN EXTRA LEERKRACHTEN?

Marc Swyngedouw (professor politieke sociologie, lid raad van bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs, kandidaat sp.a bij de gemeenteraadsverkiezingen, n° 20)

· We weten al sinds 2016 dat we op een enorm tekort aan leerkrachten afstevenen. Maar er is geen specifiek beleid rond gevoerd.

. 2016: 1.610 extra leerkrachten nodig tegen 2020.

. 2018: 3.000 extra leerkrachten nodig tegen 2025.

· Het ziekteverzuim stijgt sterk in het Stedelijk Onderwijs. Vooral bij directies.

. Afwezigheid vooral vanwege psychosociale redenen.

. Psychosociale risicoanalyse in Stedelijk 0nderwijs gebeurt schoorvoetend of niet. Er is geen monitoring van de gevolgen die de scholen geven aan de analyse.

Antwerpen, 11/10/2018

Geachte heer Claude Marinower – schepen van Onderwijs in Antwerpen,

Ik las dat u zichzelf op twitter een diploma van goed werk hebt uitgereikt voor uw prestaties van de afgelopen zes jaar. Dat gebeurde naar aanleiding van uw - weinig kritische - zelfevaluatie in Gazet van Antwerpen (20.09.18). Mag ik even kritisch en onderbouwd terugkomen op het dreigende en onderschatte tekort aan leerkrachten in onze stad.

Mijnheer de schepen, u maakt zich terecht zorgen over het tekort van 3.000 leerkrachten tegen 2025 in het Antwerpse onderwijs. U kondigt nu een campagne aan om studenten aan te zetten de lerarenopleiding te volgen en de leerkrachten beter te ondersteunen (Het Laatste Nieuws 4/9/18). In 2016 meldde u dat er tegen 2020 een tekort van maar liefst 1.610 leerkrachten zou zijn (Gazet Van Antwerpen 10/08/16). U had het over een uitval van leerkrachten binnen de 5 jaar van 40% – dat is twee keer meer dan in de rest van Vlaanderen (GVA 10/08/16 en HLN 4/9/18).

Helaas ondernam u de voorbije jaren wel heel weinig om een oplossing voor dat lerarentekort te vinden. Er zijn in deze periode in Antwerpen weinig of geen beleidsmaatregelen genomen. Maatregelen om leerkrachten te steunen worden wel stoer in de pers aangekondigd en in het Lokaal Overlegplatform besproken. Maar op het terrein gebeurt er vanuit de stad weinig of niets. Ik heb als lid van de raad van bestuur van het Stedelijk Onderwijs u geen enkel concreet voorstel weten formuleren. Wanneer komt u met een uitgewerkt plan op de proppen? Een eerste kleine stap zou al kunnen zijn dat u de ouders voldoende informeert over de langdurige afwezigheid van bepaalde vakleerkrachten. Of over het feit dat u geen vervanging voor langdurig afwezige onderwijzers in de lagere school blijkt te vinden.

Wanneer na lang aandringen van de onderwijsvakbonden er een onderzoek komt naar het welzijn van de leerkrachten op het werk in het Stedelijk Onderwijs (1) doen er van de 110 scholen (instellingsnummers) een dertigtal scholen gewoon niet mee. Na opnieuw sterk aandringen van de vakbonden blijkt eind vorig schooljaar dat er nog een tiental scholen geen risicoanalyse uitgevoerd hebben. Als u leerkrachten in Antwerpse scholen wilt houden, is het toch een goed idee om na te gaan hoe ze zich op school in hun vel voelen?

Of de scholen nadien daadwerkelijk iets ondernemen met de resultaten van de doorlichting wordt ook al niet systematisch bijgehouden. Wat we wel weten is dat de ziekteverzuimcijfers in het Stedelijk Onderwijs sterk de hoogte ingaan. In het basisonderwijs stijgt het verzuimpercentage met 32% en in het secundair onderwijs met 34% tussen 2014 en 2016. Bij iedereen: het onderwijzend personeel, de administratieve krachten, het paramedisch personeel en de opvoeders. Bij de directies en het technisch personeel is het probleem het grootste. Het ziekteverzuim in het Antwerps Stedelijk Onderwijs ligt voor de meeste categorieën beduidend hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Personeelsleden van het Stedelijk Onderwijs zijn ook langer ziek. Het aantal personeelsleden dat langer dan 180 dagen ziek is verdubbelde haast tussen 2014 en 2016. Ziekteverzuim wegens psychosociale redenen komen het meeste voor - bij de directies gaat het om 50% van alle ziektedagen in het basisonderwijs en 65% in het secundair onderwijs van de ziektedagen.

permanent aandacht aan het welzijn van leerkrachten, directies en ander personeel in het onderwijs? De psychosociale risicoanalyses moeten tijdig gebeuren en de opvolging kan veel professioneler. Waarom krijgen alleen de leerkrachten op het Kiel een introductie in de leefwereld van hun leerlingen via rondleidingen en participatie in de wijk van hun school? Laten we in een goede en efficiënte netoverschrijdende opleiding en ondersteuning van schooldirecties voorzien. En waar blijft de promotie van de lerarenopleiding bij de stedelijke jeugd waarover al jaren wordt gesproken?

Met hoogachting

Marc Swyngedouw

(1) Dat onderzoek gebeurde volgens de risicoanalyse psychosociaal welzijn op het werk – een gevolg van de wet psychosociale risico’s op het werk, in voege dd. 1/9/14.  • Reacties(0)//www.marcswyngedouw.be/#post27