Marc Swyngedouw

Marc Swyngedouw

Contact

marc.swyngedouw@telenet.be

Reacties (0): onder elk bericht - mogelijkheid tot reacties afgezet. Geen zin in 'trollen'.

Voor de campagne gemeenteraad kies categorie:
VERKIEZINGSCAMPAGNE 14/10/18

Open brief aan de schepen van Onderwijs (3/4): Bos- en zeeklassen en voor- en naschoolse opvang duurder. Ook voor armen.

Verkiezingscampagne 14/10/18Geplaatst door Marc 11 okt, 2018 16:47:54


ZEE- EN BOSKLASSEN DUURDER, OOK VOOR ARMEN

Marc Swyngedouw (professor politieke sociologie, lid raad van bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs, kandidaat sp.a bij de gemeenteraadsverkiezingen n° 20)

- De sluiting van de openluchtverblijven Kasteeldomein Torenhof in Malle, Home Mathilde Schroyens in Sint-Idesbald en Diesterweg in Kalmthout in 2013 – 2014 betekende zowat het einde van de bos- en zeeklassen van het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen.

- 1,8 miljoen Euro besparingen volgens Open-VLD.

- Gezien de slechte luchtkwaliteit van Antwerpen is een verblijf aan zee of in het bos geen luxe.

- Vooral kansarme kinderen zijn het slachtoffer.

- Natuureducatie is de dupe.

- Nu ligt Domein Peerdsbos (de Leerexpert – Stedelijk Onderwijs) onder vuur van N-VA- en Open-VLD. Sluiting dreigt.

- Prijsverhoging van voor- en naschoolse opvang (ook voor arme kinderen) staat op de agenda raad van bestuur van het Stedelijk Onderwijs van december 2018.

- Ook de opvangprijs voor kinderen met arme ouders (Verhoogde Tegemoetkoming) zou verhogen.

Antwerpen, 12/10/2018

Geachte heer Claude Marinower – schepen van Onderwijs in Antwerpen

Ik las dat u zichzelf op twitter een diploma van goed werk hebt uitgereikt voor uw prestaties van de afgelopen zes jaar. Dat gebeurde naar aanleiding van uw - weinig kritische - zelfevaluatie in Gazet van Antwerpen (20.09.18). Ik wil graag enkele kanttekeningen bij uw hoerageroep plaatsen. Bijvoorbeeld bij het afschaffen van de bos- en zeeklassen voor de leerlingen van het Stedelijke Onderwijs.

De sluiting van de openluchtverblijven Kasteeldomein Torenhof in Malle, Home Mathilde Schroyens in Sint-Idesbald en Diesterweg in Kalmthout (2013 – 2014) betekende zowat het einde van de bos- en zeeklassen van het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen. Volgens een persbericht van Open-VLD bespaarde u daarmee 1,8 miljoen Euro. Deze besparing treft vooral kansarme kinderen, anderstalige nieuwkomers en kinderen met een fysieke beperking. Kinderen die zelden de stad uitkomen – en dat is gezien de slechte luchtkwaliteit geen overbodige luxe.

Voor een belangrijke groep kinderen betekent dat dat ze nog amper weten wat een bos is en de zee pas te zien krijgen als ze er zelfstandig naar toe kunnen. Als. Onderwijs midden in de natuur en aan zee vervalt hiermee voor een belangrijk gedeelte. De vervanging van deze infrastructuur door een systeem met vouchers heeft ervoor gezorgd dat in 2014 al meteen 15% minder kinderen uit het Stedelijk Onderwijs op bos- en zeeklassen gingen. Omdat de ouders voor deze meerdaagse uitstappen nu financieel moeten bijpassen.

Daarenboven kwam de opbrengst van de verkoop van dit vastgoed niet ten goede aan het Stedelijk Onderwijs van Antwerpen, maar kwam die in de stadskas terecht. Overigens viel de opbrengst van die verkoop wel zwaar tegen – u dacht dat home Mathilde Schroyens 18 miljoen euro zou opbrengen, maar het werd negen miljoen, exact de helft dus. En u wist niet dat Diesterweg contractueel niet zomaar kon worden verkocht. Foutje.

U beweert dat de invoering van de voucher van 18 Euro per nacht/leerling voor leerlingen van álle netten ervoor zorgt dat er meer leerlingen van bos- en zeeklassen kunnen genieten. Helaas, alle betrokken leerkrachten en onderwijsmedewerkers spreken dat tegen. Er is slechts een beperkte capaciteit van goedkope infrastructuur – begrijpelijk, want u hebt zelf een belangrijk gedeelte van die capaciteit vernietigd.

Nu ligt de Leerexpert, de school in het Peerdsbos in Brasschaat, onder vuur van N-VA en Open-VLD. In die school leren jongeren hun beroep in een realistische omgeving. Volgens de tegenstanders gaat het om ‘het verdoken openhouden’ van een bosdomein onder het mom van een school. Zelfs het elektriciteitsverbruik en de andere nutsvoorzieningen worden in de afrekening van de school opgenomen om aan te tonen dat de school verlieslatend zou zijn. Dat gebeurt voor geen enkele andere school van het Stedelijk Onderwijs. Dat de scholen van Brasschaat op vraag van de plaatselijke N-VA ook toegang willen hebben tot het domein van de Leerexpert in het Peerdsbos, vormt dan weer geen probleem. Dat kan dus anders en beter!

Niet alleen moet voor ons onderwijs helemaal niet ‘rendabel’ zijn. Onderwijs moet rechtvaardig zijn én van hoge kwaliteit. Dat kan! Meerdaagse bos- en zeeklassen zijn niet alleen gezond – kijk naar de onderzoeken over luchtkwaliteit - maar ook pedagogisch noodzakelijk. We willen een beleid dat rekening houdt met de financiële draagkracht van ouders. Dat geldt trouwens niet alleen voor meerdaagse uitstappen. Zowel U als ik weten dat op de raad van bestuur van het Stedelijk Onderwijs in december 2018 de prijsverhoging voor de voor- en naschoolse opvang is geagendeerd. En dat u die verhoging ook wil doen voor de kinderen van ouders die een Verhoogde Tegemoetkoming krijgen omdat ze een uiterst laag inkomen hebben. Meneer de schepen, zowat de helft van de leerlingen in de basisscholen van het Stedelijk Onderwijs zal daarvan het slachtoffer zijn. Dat u die maatregel wil na de gemeenteraadsverkiezingen maar voor de installatie van een nieuw stadsbestuur is cynisch en asociaal.

Met hoogachting

Marc Swyngedouw

  • Reacties(0)//www.marcswyngedouw.be/#post28